Year of Faith profile

Fr. Dinh

Name: Fr. Peter Hai Dinh
Tên: Cha Phêrô Đinh đức Hải
Age: 50
Tuổi: 50
Residence: Davenport
Cư ngụ: Davenport
Family: Thuong Dinh, dad; Ke Dang, mom (died); brothers: Hung Dinh, Hoi Dinh & Dai Dinh; sisters: Ha Dinh & Hang Dinh. All of them live in Davenport.
Gia đình: Đinh Thưởng, bố; Đặng Kẻ, mẹ (mất); anh em: Đinh Hùng, Đinh Hội & Đinh Đại; chị em: Đinh Hà & Đinh Hằng. Tất cả sống trong Davenport.
Parish: Sacred Heart Cathedral
Giáo xứ: Thánh Tâm Chánh Toà
How old were you when you became aware of your Catholic faith?
I became aware of my Catholic faith when I was about 6 years old.

To read the rest of this article, subscribe to The Catholic Messenger’s e-edition.

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittermail
Posted on